SmartBuyGlasses Privacy Beleid

Privacy & Veiligheid

VERDER WINKELEN
 • Het privacybeleid van SmartBuyGlasses toont hoe we ons engageren voor een uitstekende klantenservice en biedt u tegelijk belangrijke informatie over uw privacyrechten.

  In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de UK Data Protection Act 2018 (de Britse wet inzake gegevensbescherming van 2018), de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, verbindt SmartBuyGlasses zich ertoe een aantal belangrijke principes na te leven met betrekking tot de privacy en openbaarmaking van uw informatie.

  Vragen over dit beleid of meer in het algemeen over het gebruik van persoonlijke gegevens door SmartBuyGlasses moeten worden gericht aan de verantwoordelijke voor gegevensbescherming, hetzij via e-mail op servicemanager@smartbuyglasses.nl, hetzij schriftelijk aan SmartBuyGlasses op 1/F, 12P Smithfield Road, Kennedy Town, Hongkong.

  Het kan zijn dat we dit beleid op elk moment en zonder kennisgeving moeten bijwerken en wanneer we dit doen, zullen we ervoor zorgen dat dergelijke wijzigingen op de juiste manier worden gepubliceerd.

  Motion Global Limited, een bedrijf opgericht volgens de wetten van Hong Kong (samen met haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en/of gerelateerde bedrijven) (hierna “SmartBuyGlasses”, “Bedrijf”, “onze”, “wij” of “ons” genoemd), biedt haar klanten en potentiële klanten (hierna “u”, “Gebruiker”, “uw” genoemd) met toegang tot haar websites op www.smartbuyglasses.nl (hierna “Website” genoemd) en, indien van toepassing, tot haar mobiele applicatie (hierna de "App" en samen met de Website, de "Eigenschappen" genoemd), waarmee we persoonlijk op maat gemaakte aanbiedingen aanreiken op het gebied van oogverzorgingsproducten, brillen en aanverwante diensten (hierna "Diensten" genoemd).

  Dit privacybeleid, met inbegrip van ons cookiebeleid hieronder, vormt een integraal onderdeel van en moet worden gelezen in samenhang met onze gebruiksvoorwaarden.

  Aangezien we ons inzetten voor het beschermen van uw privacyrechten stellen we dit privacybeleid (hierna het "Privacybeleid" genoemd) beschikbaar om onze praktijken te beschrijven met betrekking tot de informatie die we kunnen verzamelen of waartoe we toegang kunnen hebben, door uw gebruik van onze Website, App en Diensten (hierna samen het "Platform" genoemd) en de manier waarop we dergelijke informatie kunnen gebruiken, en de keuzes en rechten die voor u beschikbaar zijn.


  1. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

  Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). We kunnen verschillende categorieën persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen via uw interacties met ons zoals:

  • • contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres en fysieke adressen, of telefoonnummer wanneer u ons online formulier invult, zich registreert voor een account bij ons, of anderszins wanneer u uw accountgegevens bijwerkt.

  • • informatie die u verstrekt tijdens een transactie, of andere op transacties gebaseerde inhoud die u genereert of die verband houdt met uw gebruik van het Platform als gevolg van een transactie waarbij u betrokken bent, zoals de sterkte van uw brilglazen.

  • • andere inhoud die u genereert, of uw accountactiviteiten (bijvoorbeeld artikelen toevoegen aan uw winkelwagen, artikelen toevoegen aan uw lijst met opgeslagen artikelen, enz.).

  • • de inhoud van uw interactie met onze klantendienst of verkoopafdelingen, waaronder mogelijk tekst-/video-/audio-opnames en transcripties van dergelijke communicatie.

  • • financiële informatie (zoals creditcard- of bankrekeningnummers), die wordt verwerkt door onze externe dienstverleners zoals hieronder beschreven en waartoe we over het algemeen geen toegang hebben.

  • • verzending, bezorging, frankering, facturering en andere informatie die wordt gebruikt om transacties uit te voeren en te leveren via het Platform en indien van toepassing, informatie die nodig is om de douane te verwittigen (zoals uw belastingnummer of andere identificatienummers).

  • • informatie die u vrijwillig aan het Platform verstrekt om uw Platform Interface te personaliseren, zoals leeftijd, voorkeurstaal, voorkeuren enz.

  • • marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw voorkeuren voor marketingberichten van ons en uw communicatievoorkeur.

  • • wanneer u een enquête invult.

  • • persoonlijke gegevens die we over u verzamelen via cookies op onze website (raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie).

  • • gebruiksgegevens. U kunt ons ook informatie verstrekken via uw gebruik van bepaalde tools, functies en applicaties die we u via het Platform ter beschikking stellen, zoals chats met medewerkers van de klantendienst, het uploaden van uw foto of video door gebruik te maken van onze "Virtual Try on"-functie, of wanneer u anderszins met ons communiceert via het Platform. Een van die functies is onze eigen "Lensscanner", waarmee gebruikers hun bril op sterkte kunnen scannen om de optische parameters van hun sterkte te achterhalen en verschillende metingen van hun sterkte (bijvoorbeeld bol (power), cilinder (astigmatisme) en as) te ontvangen. We bieden Gebruikers ook een tool om de pupilafstand (PD) te bepalen (in millimeters afgerond op 0,5 mm) door een afbeelding te analyseren die naar het Platform werd geüpload.

  • • informatie opgelegd door de toepasselijke wetgeving: informatie die we op grond van toepasselijke wetgeving verplicht of anderszins bevoegd zijn te verzamelen om u te authenticeren of te identificeren of om de informatie die we via ons Platform van u hebben verzameld, te verifiëren.

  • • impressie-informatie: informatie over uw impressies van en reacties die we ontvangen van apparaten (inclusief mobiele apparaten) en software die u gebruikt wanneer u ons Platform bezoekt, op advertenties die op het Platform verschijnen. Deze informatie kan het volgende omvatten: apparaatherkenner of unieke identificator, apparaatype, ID voor advertenties, unieke apparaattoken, besturingssysteem, informatie over uw clicks, weergaven en betrokkenheid bij onze advertenties en diensten, informatie over uw verkeer van en naar het Platform, uw doorverwijzings-URL, advertentiegegevens, uw IP-adres, uw webloggegevens en uw locatiegegevens, met inbegrip van de locatiegegevens van uw mobiele apparaat of zoals kan worden afgeleid van uw IP-adres.

  • • persoonlijke informatie verzameld uit andere bronnen. We kunnen ook persoonlijke informatie over u verzamelen van derden die ons hebben verklaard dat ze uw toestemming hebben verkregen voor dergelijke informatieverstrekking of die u vrijelijk en openbaar hebt verstrekt. We kunnen bijvoorbeeld demografische en andere informatie die publiekelijk beschikbaar is en informatie van kredietbureaus verzamelen en gebruiken, voor zover is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving.

  • • sociale media: we staan ​​u toe informatie te delen met sociale platforms, of sociale platforms te gebruiken om uw account aan te maken of om uw account te verbinden met de respectieve sociale platforms. Die sociale platforms kunnen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonlijke informatie die door hen over u wordt bewaard (bijv. inhoud die door u is bekeken, inhoud die u leuk vindt en informatie over de advertenties die u hebt getoond of waarop u hebt geklikt, enz.). U hebt de mogelijkheid om de persoonlijke informatie waartoe u toegang verleent, te beheren via de privacy-instellingen op de toepasselijke sociale platforms en de toestemmingen die u ons geeft wanneer u ons toegang verleent tot uw persoonlijke informatie die wordt bewaard door dergelijke sociale platforms. Door een account dat wordt beheerd door een sociaal platform aan uw account te koppelen en ons toestemming te geven om toegang te krijgen tot deze informatie, gaat u ermee akkoord dat we de informatie die door deze sociale platforms wordt verstrekt, mogen verzamelen, gebruiken en bewaren in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u actief over ons, onze producten of onze merken communiceert op sociale media, kunnen we een kopie van uw communicatie verzamelen (direct of indirect) en gebruiken voor naambekendheidsdoeleinden.

  HOUD ER REKENING MEE DAT ALLE INFORMATIE DIE U POST OF BEKENDMAAKT MET GEBRUIK VAN HASHTAGS, OPENBAAR ZAL WORDEN EN BESCHIKBAAR KAN ZIJN VOOR ANDERE GEBRUIKERS EN HET ALGEMENE PUBLIEK.

  • • Apparaatgegevens: we verzamelen informatie van en over de computers, telefoons en andere met internet verbonden apparaten die u gebruikt en die met ons Platform zijn geïntegreerd (waaronder onze website, apps, orderbeheersysteem, magazijnbeheersysteem, smartphone-apps, socialmedia-accounts enz. .) en Diensten, en we combineren deze informatie over de verschillende apparaten die u gebruikt. We gebruiken bijvoorbeeld informatie die is verzameld over uw gebruik van onze Diensten op uw telefoon om de inhoud of functies die u ziet wanneer u ons Platform op een ander apparaat bezoekt of gebruikt, beter te personaliseren, of om te meten of u een actie op uw telefoon op een ander apparaat hebt uitgevoerd. Informatie die we van deze apparaten verkrijgen, omvat:

  • • apparaateigenschappen: informatie zoals het besturingssysteem, hardware- en softwareversies, batterijniveau, signaalsterkte, beschikbare opslagruimte, browsertype, applicatie- en bestandsnamen en -typen en plug-ins.

  • • apparaatbewerkingen: informatie over bewerkingen en gedragingen die op het apparaat worden uitgevoerd, zoals of een venster op de voorgrond of op de achtergrond staat, of muisbewegingen (die kunnen helpen om mensen van robots te onderscheiden).

  • • ID's: unieke identificatoren, apparaatherkenners en andere ID's.

  • • apparaatsignalen: Bluetoothsignalen en informatie over nabijgelegen wifi-toegangspunten, bakens en zendmasten.

  • • gegevens van apparaatinstellingen: informatie die u ons toestaat te ontvangen via apparaatinstellingen die u inschakelt, zoals toegang tot uw GPS-locatie, camera of foto's.

  • • netwerk en verbindingen: informatie zoals de naam van uw mobiele provider of ISP, taal, tijdzone, mobiel telefoonnummer, IP-adres, verbindingssnelheid en, in sommige gevallen, informatie over andere apparaten die zich in de buurt of op uw netwerk bevinden.

  • • We voeren een dergelijke automatische verzameling uit door het gebruik van cookies, webbakens, unieke identificatiegegevens en vergelijkbare technologieën waarmee we informatie kunnen verzamelen over de pagina's en schermen die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties die u onderneemt bij het gebruik van ons Platform, binnen onze advertentie- of e-mailinhoud, zoals nader beschreven in sectie 5. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën en hoe u ze kunt beheren. Als u ons persoonlijke informatie over iemand anders geeft, mag u dit alleen doen met de uitdrukkelijke toestemming van die persoon.


  2. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

  We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen als de wet ons dat toestaat. Meestal gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

  • • bij de uitvoering van het contract dat we op het punt staan ​​​​te sluiten of met u zijn aangegaan (tenzij u in Hong Kong woont), en hiervoor een internationale overdracht van gegevens vereist is waarvoor uw toestemming nodig is.

  • • wanneer het noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen.

  • • wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

  • • bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens om direct marketingcommunicatie van derden naar u te verzenden via e-mail of sms. U hebt het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door ons hiervan op de hoogte te stellen.

  SmartBuyGlasses zal geen persoonlijke gegevens die wij in bezit hebben, verkopen, distribueren of leasen aan derden, tenzij dit vereist is om zijn contractuele verplichtingen met een klant na te komen of zoals vereist door de wet. Wanneer SmartBuyGlasses toestemming moet vragen, zullen we de relevante derde partij noemen en dergelijke toestemming is beperkt tot die derde partij.


  3. DE “VIRTUELE TRY-ON”-FUNCTIE / BIOMETRISCHE GEGEVENS

  U kunt ook ervoor kiezen om de Virtuele Try On functie te activeren vanaf de website. De Virtual Try-On-functie wordt mogelijk gemaakt door een externe serviceprovider, Ditto. Ditto verzamelt afbeeldingen van je gezicht en vraagt ook additionele informatie om de functie uit te voeren. Ditto legt beelden van je gezicht vast, verzamelt, gebruikt en bewaart ze om een ​​gezichtsreconstructie te maken. Die reconstructie stelt ons in staat om virtuele brillen op uw gezicht te laten zien en u te voorzien van informatie op maat over brillen.

  Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving die waakt over een eindgebruiker die de functie Virtual Try On gebruikt, kan een deel van de informatie die wordt verzameld door uw gebruik van de functie 'Virtual Try On' worden beschouwd als 'biometrische gegevens'. Als toestemming is vereist om de verzamelde gegevens te verzamelen, op te slaan en te gebruiken, vragen we u om uw toestemming te geven voordat u de functie gebruikt.

  Wij en Ditto gebruiken alleen de ”Virtual Try-On”-gerelateerde gegevens, inclusief maar niet beperkt tot de mogelijke biometrische gegevens die van u worden verzameld, om de gezichtsreconstructie te maken en u te laten zien hoe u eruitziet in de respectieve brilmonturen waar u ervoor gekozen heeft om deze functie te activeren. We hebben Ditto nodig om uw biometrische gegevens veilig op te slaan. We eisen dat Ditto uw biometrische gegevens alleen bewaart zolang het oorspronkelijke doel voor het verzamelen van dergelijke biometrische gegevens is vervuld of binnen drie (3) jaar na uw laatste interactie met ons, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. We zullen uw biometrische gegevens niet verkopen, leasen, verhandelen of anderszins profiteren van uw biometrische gegevens, en het is ook niet toegestaan ​​voor onze verkopers die toegang hebben tot dergelijke gegevens.


  4. RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS據

  Wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken, is de rechtsgrond waarop we ons baseren om dit te doen als volgt:

  Doel/type activiteit Wettelijke basis voor verwerking
  Accountadministratie en relatiebeheer Uitvoering van een contract met u en toestemming voor internationale overdracht
  Interne administratie (bijv. het uitvoeren van bestellingen die u plaatst) Uitvoering van een contract met u en toestemming voor internationale overdracht
  Ontwikkeling en verbetering van diensten Gerechtvaardigde belangen
  Intern management en management rapportage Gerechtvaardigde belangen
  Verbeteringen aan onze website Gerechtvaardigde belangen
  Direct marketing – huidige klanten en potentiële klanten via post en telefoon, of elektronische marketing Toestemming
  Marktonderzoek Gerechtvaardigde belangen


  5. DELEN MET DERDEN, INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

  Telkens wanneer we uw persoonlijke gegevens internationaal overdragen, zorgen we, indien wettelijk vereist, voor een vergelijkbare mate van bescherming voor uw persoonlijke gegevens door ervoor te zorgen dat ten minste één van de relevante verplichte waarborgen wordt geïmplementeerd. In het geval van doorgiften vanuit het VK of de EER zullen we uw persoonsgegevens alleen (i) doorgeven aan landen die door de relevante autoriteit geacht worden een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden; (ii) op ​​de manier toegestaan ​​door de relevante wet, inclusief met uw toestemming; of (iii) wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we voor dergelijke doeleinden gebruikmaken van specifieke contracten die zijn goedgekeurd door de relevante autoriteiten (“Standaard Contractbepalingen” of “Modelcontracten”).

  SmartBuyGlasses kan ook af en toe worden verplicht, hetzij door de wet, overheidsdiensten, agentschappen en regelgevende instanties om bepaalde soorten persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken en te delen om te voldoen aan vereisten en voorschriften. Voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet, kan SmartBuyGlasses ook derden toestaan ​​om namens SmartBuyGlasses persoonsgegevens te verwerken ter ondersteuning van onze administratie. Sommige derde partijen met wie we mogelijk gegevens moeten delen, kunnen buiten uw rechtsgebied zijn gevestigd. Bijgevolg kan hun verwerking van uw persoonlijke gegevens ook een internationale overdracht van dergelijke gegevens inhouden.


  6. VEILIGHEID

  SmartBuyGlasses zal persoonlijke informatie veilig bewaren. Het veilig bewaren van gegevens is erg belangrijk voor ons en we handhaven redelijke fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om alle gegevens veilig te houden. Houd er rekening mee dat geen enkel beveiligingsprotocol 100% beveiliging kan garanderen

  Alleen geautoriseerde werknemers en agenten, contractoren en subcontractoren, die gegevensverwerkingsdiensten leveren voor SmartBuyGlasses, hebben toegang tot de gegevens. Deze personen krijgen alleen toegang tot dergelijke gegevens voor de doeleinden die in dit Beleid worden vermeld of voor IT-beveiliging en -onderhoud.

  Wanneer een derde partij dergelijke gegevens verwerkt, zal SmartBuyGlasses stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze derde partij toezeggingen doet om ervoor te zorgen dat de verwerkte gegevens in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. Als een derde partij dergelijke gegevens verwerkt en zich in een land bevindt dat geen gegevensbeschermingswetten heeft die de nodige normen vereisen, zullen we altijd passende aanvullende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens veilig worden bewaard door degenen die dergelijke gegevens verwerken in onze naam.

  We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken om de identiteit van een persoon te verifiëren om zo fraude te helpen voorkomen of detecteren. Deze controles kunnen inhouden dat informatie wordt bekendgemaakt aan kredietinformatiebureaus, die deze informatie kunnen bijhouden. Dit is geen kredietcontrole en de kredietwaardigheid van de klant blijft ongewijzigd.


  7. BEWAARTERMIJN

  We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld, alsook om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, en met de toepasselijke wettelijke vereisten.

  In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke informatie anonimiseren zodat deze niet langer met u in verband kan worden gebracht, in welk geval we dergelijke informatie kunnen gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te brengen.


  8. UW WETTELIJKE RECHTEN

  Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U heeft mogelijk het recht om:

  • • toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als "toegangsverzoek van betrokkene"). Dit stelt u in staat een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben en om te controleren of we deze rechtmatig verwerken.

  • • te vragen om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, te corrigeren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, laten corrigeren, hoewel we de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, mogelijk moeten verifiëren.

  • • te vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Dit stelt u in staat om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen en te verwijderen als er geen goede reden is om door te gaan met de verwerking ervan. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen en te verwijderen wanneer u met succes uw recht heeft uitgeoefend om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we uw persoonlijke gegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.

  • • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de context van een rechtmatig belang (of dat van een derde partij) en er iets in uw specifieke situatie reden geeft om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking op basis daarvan, omdat u van mening bent dat dit een invloed heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende rechtmatige redenen hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

  • • te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit stelt u in staat om ons te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u wilt niet dat we deze wissen; (c) wanneer u ons nodig heeft om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, omdat u deze nodig heeft om een juridische eis te formuleren, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) wanneer u ​​bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we dwingende rechtmatige redenen hebben om deze te gebruiken.

  • • de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde partij te vragen. Wij zullen aan u, of aan een door u gekozen derde, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt formaat leesbaar door machines. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.

  • • uw toestemming in te trekken wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken op grond van uw toestemming. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt.

  Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming via servicemanager@smartbuyglasses.nl. Mogelijk moeten we u om specifieke informatie vragen die ons helpt om uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen).

  Als u vindt dat SmartBuyGlasses uw persoonlijke gegevens niet op de juiste manier heeft bewaard, kunt u een klacht indienen. We zullen ernaar streven om eventuele klachten die de verantwoordelijke voor gegevensbescherming ontvangt, zo snel mogelijk na ontvangst op te lossen. We houden contact met u om ervoor te zorgen dat u op de hoogte wordt gehouden van de voortgang en de oplossing van het onderzoek naar uw klacht. Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht is afgehandeld, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw relevante toezichthoudende autoriteit.

  We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten onder deze sectie.  Cookiebeleid voor SmartBuyGlasses

  Wat zijn cookies?

  Zoals gebruikelijk is op bijna alle professionele websites, gebruikt deze site cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar uw computer worden gedownload om uw ervaring te verbeteren. Deze pagina beschrijft welke informatie verzameld wordt, hoe we deze gebruiken en waarom we deze cookies soms moeten opslaan. We zullen ook delen hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, maar dit kan bepaalde elementen van de functionaliteit van de site downgraden of 'breken'.


  Hoe gebruiken we cookies?

  We gebruiken cookies om verschillende redenen die hieronder worden beschreven. Helaas zijn er in de meeste gevallen geen fabrieksstandaardopties voor het uitschakelen van cookies zonder de functionaliteit en functies die ze aan deze site toevoegen, volledig uit te schakelen. We raden aan om alle cookies aan te laten staan ​​als u niet zeker weet of u ze nodig heeft of niet, omdat ze misschien worden gebruikt om een ​​dienst te verlenen die u gebruikt.


  Cookies uitschakelen

  U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen (zie de Help-functie van uw browser hoe u dit kunt doen). Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt, beïnvloedt. Wanneer cookies worden uitgeschakeld, worden meestal ook een deel van de functionaliteit en sommige functies van de site uitgeschakeld. Daarom is het raadzaam om cookies niet uit te schakelen.


  De cookies die we gebruiken

  • • First-party cookies: deze cookies worden ingesteld door de website die u bezoekt. En alleen die website kan ze lezen.

  • • Third-party cookies: deze cookies worden geplaatst door iemand anders dan de eigenaar van de website die u bezoekt. Sommige SmartBuyGlasses webpagina's kunnen ook inhoud bevatten van andere sites zoals YouTube, die hun eigen cookies kunnen plaatsen. Als u een link naar een SmartBuyGlasses pagina deelt, kan de service waarop u deze deelt (bijvoorbeeld Facebook) ook een cookie in uw browser plaatsen. We hebben geen controle over third-party cookies; u kunt ze uitschakelen, maar niet via ons. Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest wijdverbreide en vertrouwde analytics-tool op het internet zodat we begrijpen hoe u de site gebruikt en hoe we uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen gegevens bijhouden zoals hoeveel tijd u op de site doorbrengt en welke pagina's u bezoekt, zodat we boeiende content kunnen blijven generen. Zie de officiële Google Analytics-pagina voor meer informatie over Google Analytics-cookies.

  • • Tijdelijke Cookies: Deze cookies worden tijdelijk opgeslagen tijdens uw online sessie en verdwijnen van uw computer of apparaat wanneer u uw browser sluit (zoals Internet Explorer of Safari).。

  • • Permanente cookies: deze cookies blijven achter op uw computer of apparaat nadat uw browser is gesloten en blijven geldig gedurende een in de cookie gespecificeerde tijd. We gebruiken permanente cookies wanneer we moeten weten wie u bent na meer dan één browsersessie. We gebruiken ze bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden voor de volgende keer dat u ons bezoekt.

  • • Strikt noodzakelijke cookies: Met deze cookies kunt u alle verschillende onderdelen van de SmartBuyGlasses website gebruiken. Zonder hen kunnen de services waar u om heeft gevraagd niet worden geleverd. Enkele voorbeelden van hoe we deze cookies gebruiken zijn: inloggen op uw account, tekst onthouden die u in een formulier hebt ingevoerd, flash-instellingen, enz.

  • • Functionele cookies: deze helpen ons de SmartBuyGlasses voor u te personaliseren door uw voorkeuren en instellingen te onthouden.

  • • Performance Cookies: deze helpen ons te begrijpen hoe mensen de SmartBuyGlasses gebruiken, zodat we deze kunnen verbeteren, en ze laten ons verschillende ideeën uitproberen. Soms laten we andere bedrijven analyseren hoe mensen SmartBuyGlasses gebruiken. Deze bedrijven kunnen hun eigen performance cookies instellen. Enkele voorbeelden van hoe we deze cookies gebruiken zijn: verzamelen van informatie naar welke webpagina's bezoekers het vaakst gaan zodat we onze online diensten kunnen verbeteren, ervoor zorgen dat de website goed werkt en eventuele fouten oplossen bij het testen van ontwerpen om de look & feel van de website te verbeteren.


  Klik hier om alle cookies te bekijken die op onze website worden gebruikt.